Samtalsrådgivning

Samtalsrådgivning

Jag är utbildad samtalsledare inom bland annat motiverande samtal (motivational interview), vilken är tekniken jag väljer att använda mig av i min samtalsrådgivning. Jag individanpassar samtalet och har en vägvisande roll, där jag och min klient tillsammans kommer fram till svaret på de frågor som ställs. Det kan t.ex handla om problemlösning, förändringsarbete, stresshantering, mental träning, målformulering m.m.

 

Pris/timme:

500 kr inkl. moms

Boka/ställ frågor genom formuläret nedan, alternativt via telefon: +46722-510 880

 
 
 
 
 

Grunderna i MI:

Josefin Blom Lugn

josefinblomlugn@gmail.com

+46722510880